We zijn altijd op zoek naar een mooi challenge. Verschillende opleidingen van de NHL Stenden, Friese Poort of Friesland College hebben zo nu en dan extra ruimte in hun lesprogramma gericht op een specifiek onderwerp. Bekijk hieronder onze actuele challenges waar je je als bedrijf voor kan inschrijven om direct deel te nemen.